[Version fgtrSS-2 Beta 43]

De kunst bestaat erin om van leegte ruimte te maken.

[!] Verveling is de aanleiding om me ongeduldig, vastzittend, weerstand biedend, futloos, gefrustreerd… of een combinatie van enkele van deze reacties op deze gedachte te voelen.

[?] Is er een reden om de gedachte, dat de leegte vreselijk is en deze zo snel mogelijk te verlaten, vast te houden?

Ja: mijn tijd is kostbaar.

Wat een stress!

[?] Kan ik betekenis geven aan de leegte zodat ik ze kan laten bestaan?

[?] Kunnen er in deze leegte niet net mogelijkheden tot stand komen?

Dan moet ik ruimte geven aan de leegte.


Ik kijk naar de leegte (uit).