[Version fgtrSS-2 Beta 43]

Een houding

Ik ben geen wijs mens.
Ik zal ook nooit wijsheid bereiken.
Ik ben wel ieder moment wijzer aan het worden.
Met zo’n bewuste en open houding wil ik,
ieder moment, het ene na het andere, leven.