from genesis to revelation

[Version fgtrSS-2 Beta 44]

Terug naar het imperium

Leerproces

Iemand zei me vorige week, en ik zet zijn woorden om hoe ik het verstaan heb: “Ik heb in een toneelstuk nooit de bedoeling om mensen mijn eigen mening of verklaring te geven, enkel ze een versie te geven waar ze kunnen over nadenken en een mening vormen”. Ik kwam tot het besef dat ik meestal mijn interpretatie en denkbeelden aan mensen probeer aan te smeren. Om eens mijn versie in hun gedachten te proppen, zodat ze serieuze flarden zouden overnemen. Bestoken mag ik het wel noemen. Alsof ik de enige waarheid in pacht heb.

Misschien moet ik die paternalistische gedachte laten varen! Want zeg nu zelf. Wat weet ik nu van het leven? Ik ben tweeëndertig. Denkend dat ik al zoveel heb meegemaakt, terwijl ik nog niet eens echte miserie heb gekend. Wel zorgen en problemen. Ik ben daar uitgeraakt. Heel goed zelfs. En nu definieer ik mijn onderwerp van dit bericht: ik heb het op zo’n goede manier gedaan dat ik dat wil delen met anderen. Dat ze die manier moeten gebruiken om uit hun zorgen te raken. Alleen maak ik hiermee een fout van kapitaal belang. Het is mijn goede manier. Met de op dat moment zijnde gevoelens, waarden, ervaringen, gebeurtenissen,… en mensen om me heen. Het zou wel zot zijn moesten al die randvoorwaarden bij iemand anders knal dezelfde zijn.

Daarom wil ik proberen nuances in mijn hulpvaardigheden naar anderen te steken. Ik kreeg dat bijgebracht in de periode van de twee. Het is echter niet makkelijk. Ik val heel veel terug op mijn eigen ervaringen en projecteer die al te makkelijk op een ander. En dan raak ik gefrustreerd omdat ze het niet altijd begrijpen. Ik moet leren begrijpen dat zij mijn ervaring niet kunnen interpreteren en begrijpen zoals ik dat doe. Begrijp je? Ik kan mijn ervaring wel delen met anderen. Ik kan ze echter niet overdragen. Ervaringen zijn niet te projecteren op een ander. Ervaring moet je zelf ervaren. En als je dat begrijpt, lukt het misschien beter om er te zijn voor iemand. Maar met dit opdringerig bericht van hoe je dat moet begrijpen bestook ik jullie, teergeliefde lezers, en heb ik mezelf in een kringverwijzing geschreven.